Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

15.10.2013
Finał GaleriON 2013

Dnia 27 września 2013 roku odbył się wyjazd na finał GaleriOn 2013 do Wrocławia.

Z naszej placówki pojechali: Agata Rapa, autorka obrazu pt. "Czerno na białym", Andrzej Wróbel, autor obrazu pt. "Smok", oraz Mariusz Juda, Łukasz Zając i Władysław Obrzut, autorzy witrażu pt. "Marilyn Monroe". Impreza miła charakter bardzo uroczysty. Na scenie zaprezentowały się osoby w kategorii dźwięk, ruch, scena, i słowo. Całą imprezę uwieńczył wernisaż prac w kategorii forma, obraz, zdjęcia oraz wspaniały poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12