Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

31.03.2014
Nowy bus

Dnia 31.03.2014 r. odbyło się oficjalne przekazie nowego busa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

Na uroczystość  przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Bolesławieckiego Stanisław Chwojnicki, Ks. Andrzej Gidziński, Pani Danuta Marecka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Państwo Beata i Piotr Szymańscy Prezesi BrickoMarche, Pani Barbara Kostyra Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Pan Tadeusz Kupczak Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pan Andrzej DutkowskiWójt Gminy Bolesławiec.

Bus został zakupiony ze środków pozyskanych z PFRON-u, od gmin, od darczyńców oraz zgromadzonych z 1 % przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12