Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

11.06.2014
VIII Memoriał im. Stanisława Merdasa

W dniu 11 czerwca 2014 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się kolejna VIII już edycja Memoriału im. S. Merdasa w rzutach lekkoatletycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu Warsztaty Terapii Zajęciowej przy współpracy z MKS Bolesłavia.

VIII Memoriał im. Stanisława Merdasa został dofinansowany ze środków Powiatu Bolesławieckiego w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zawodów zostały przeprowadzone również konkurencje dla osób niepełnosprawnych. W zawodach wzięły udział drużyny: WTZ z Bolesławca, I Środowiskowy Dom Samopomocy oraz II Środowiskowy Dom Samopomocy. Nasza warsztatowa drużyna uczestniczyła w konkurencjach sportowych i rekreacyjnych, takich jak: rzut piłka lekarską, skok w dal, bieg na 50 m. Pogoda dopisywała a podopieczni warsztatu dali z siebie wszystko, spisali się bardzo dzielnie zajmując wysokie miejsca na podium.

 

Poniżej przedstawiamy Regulamin Zawodów:

 

REGULAMIN

VIII MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA MERDASA W RZUTACH LEKKOATLETYCZNYCH

 

Organizator: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, MKS Bolesłavia Bolesławiec.

Miejsce: Boisko Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, ul. Mikołaja Brody 12.

Termin:  11.06.2014r.  Rozpoczęcie zawodów godzina 14:00.
Prosimy o przyjście na godzinę 13.00 (rejestracja uczestników zawodów).

Cele:

1. Integracja sportowców pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, wspólna zabawa, rywalizacja, przełamywanie barier, zachęcanie do uprawiania sportu.

2. Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych.

KONKURENCJE:

1. W trakcie zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje sportowe:

a)      bieg na 60m ( K + M )

b)      skok w dal ( K + M ),

c)       rzut piłką lekarską ( K + M )

d)      bieg na 300 m ( K + M )

e)       dla czynnych zawodników oraz chętnych: pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż, bieg na 60 metrów, bieg na 300 metrów.

Zgłoszenia:

Wcześniejsze zgłoszenie zawodników powinno zawierać:

a) imię i nazwisko zawodników

b) przypisanie dyscyplin sportowych do poszczególnych zawodników

Zgłoszenia należy przesłać do 10.06.2014r. na adres:marekmarkowski78@o2.pl

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 668-648-303 (Marek Markowski)

W zgłoszeniu proszę podać nazwę placówki oraz imię i nazwisko zawodnika wraz z kategorią startową. Ewentualne zmiany proszę zgłaszać po przybyciu na zawody.

Maksymalna ilość zgłoszonych zawodników  w drużynie  -  20 osób

Jedna osoba może brać udział  we wszystkich dostępnych konkurencjach.

Postanowienia końcowe:

Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zagubione rzeczy podczas imprezy.

Każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.

Obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulamin zawodów
i obiektu.

 ZAPRASZAMY!

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12