Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

29.09.2014
Gala Finału Galerion 2014

W dniu 26.09.14 r. w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu odbyła się Gala III Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2014 pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia.

W dniu 26.09.14 r. w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu odbyła się Gala III Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2014 pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. Na uroczystość autorzy wyróżnionych prac w składzie: A. Rapa, W. Obrzut, Ł. Zając, M. Juda oraz terapeuci (J. Paszek, K. Lasak-Granatowska, M. Markowski) pojechali warsztatowym busem. Gala rozpoczęła się wspaniałym koncertem o godz. 13. Na deskach teatru wystąpili wytypowani w przeglądach regionalnych muzycy, recytatorzy, poeci, piosenkarze, a także grupy teatralne. Wszyscy wykonawcy obdarowani zostali gromkimi i licznymi brawami. Imprezę prowadziła znana aktorka J. Brodzik. Po zakończonym koncercie wszyscy laureaci Galerionu 2014 oraz goście zostali zaproszeni do holu wrocławskiej PWST na wernisaż prac prezentowanych  podczas przeglądów w Kamiennej Górze, Lubinie, Wołowie i Świdnicy. 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12