Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

12.12.2008
Udział w Zawodach sportowo - integracyjnych

Dnia o4.12.2008r. odbyły się I Zawody Sportowo Integracyjne na krytej pływali w Bolesławcu po hasłem "Pływać każdy może", których organizatorem było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, współorganizatorem Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych.

Zawody były współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego oraz dodatkowo dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Udział w zawodach wzięły osoby niepełnosprawne z WTZ Bolesławiec, WTZ Lubań, WTZ Zgorzelec i Powiatowego Zespołu Szkół i placówek specjalnych oraz ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Bolesławca.

Wśród zaproszonych gości pojawili się, prezydent miasta Bolesławiec Piotr Roman, wicestarosta Bolesławiecki Stanisław Chwojnicki, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Danuta Marecka, Naczelnik wydziału spraw Społecznych Urzędu Miasta Krystyna Boratyńska, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Barbara Kostyra, Radna Powiatu Bolesławieckiego Prezes TPD Jadwiga Bobek oraz Jan Cołokidzi Prezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka.

Uczestnicy po zakończeniu dyscyplin sportowych otrzymali dyplomy i upominki pamiątkowe w formie gadżetów pływackich (okulary pływackie, deski pływackie, czepki pływackie oraz płetwy). Po skończonych zawodach wszyscy zostali zaproszeni na wspólną imprezę i poczęstunek do restauracji "Słoneczna". Impreza była prowadzona przez zespół "Dora" z Bolesławca. Podczas całej imprezy panował niezwykły klimat życzliwości i radości a na każdej twarzy widoczny był uśmiech.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12