Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

30.11.2010
Commando & Uczestnicy WTZ

W dniu 09.11.2010r. stowarzyszenie byłych żołnieży Commando z Bolesławca zorganizowało imprezę dla osób niepełnosprawnych, połączoną ze szkoleniem wojskowym oraz pokazami walki wręcz, strzelaniem do tarcz i innymi atrakcyjnymi zajęciami wojskowymi.

Impreza odbywała sie nad Bobrem przy znakomitej pogodzie. Uczestników poczęstowano wojskową grochówką. Spotkanie miało również charakter integracyjny, ponieważ oprócz uczestników z naszych warsztatów, przybyły osoby z: WTZ Lwówek Śląski, Lubań, Zgorzelec i Krotoszyn oraz Centrum Pomocy w Rodzinie i Srtodowiskowego Domu POmocy w Bolesławcu, a także z Państwowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Po zakończeniu szkolenia, wszystkich uczestników zaproszono na dyskotekę, która odbyła sie w klubie Imperium.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12