Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

29.04.2013
GaleriON 2013

Zachęcamy do udziału w II Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2013 pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie Motyl na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenie Rodziców, Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu zapraszają do udziału w II Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2013.

I ETAP - Komisja dokona wyboru prac na podstawie nadesłanych elektronicznie:

  • prac plastycznych (1 praca – w formie skanu lub fotografii zamienionej na plik JPG) Prace plastyczne obejmują także formy przestrzenne: rzeźba, konstrukcja i in. Przy opisie należy podać wymiary oryginału pracy - zalecany format A4 – A3),
  • fotografii (1 – 3 w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18x27
  • prac literackich własnych /wiersz lub proza/ - 1 plik tekstowy w objętości nie więcej niż 1 strona (A4),
  • prezentacji muzycznych i wokalnych: jeden utwór/piosenka (nagranie plik MP3, może być bez akompaniamentu),
  • recytacji: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.,
  • etiudy tanecznej (solo, duet, formacja) – nagranie video do 80 sek.,
  • małe formy teatralne - zapis fragmentu do 150 sek.

Prace/utwory opisane w sposób następujący: placówka, imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy/utworu, osoba pilotująca (adres e-mail, telefon), należy wysłać do 15 maja 2013 na adres odpowiedni dla placówek i organizacji z regionu dawnego województwa jeleniogórskiego galerion1@gmail.com.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12