Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Al. Tysiąclecia 32d/3
59-700 Bolesławiec


Tel./Fax. 75 735 26 12 
E-mail: wtzbc@op.pl
Facebook: www.facebook.com/pages/WTZ-Boles%C5%82awiec/1499839296965625


Nasze konto: Bank PeKaO S.A. 
76 12 40 1473 1111 0010 0403 7713

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12