Warsztaty Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Wydarzenia

07.01.2021

Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 -2021 finansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych przez Budżet Państwa na realizację zadania w ramach resortowego Programu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Cel programu

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021,  ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Al. Tysiąclecia 32D/3, 59-700 Bolesławiec

Tel. (0-75) 735 26 12